TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAILLE

Laadittu  23.5.2018  Päivitetty 31.10.2020

1.    REKISTERINPITÄJÄ

Yrityksen virallinennimi: Artesanotte

Yritystunnus: 2835033-6

Osoite: Nuottatie 2B, 02230 Espoo

Puhelinnumero: 040 5473210 

Sähköposti: artesanotte@artesanotte.fi


Tietosuojasta vastaavan henkilön tiedot:

Riikka Mutikainen, yrittäjä

Nuottatie 2B, 02230 Espoo

Sähköposti artesanotte@artesanotte.fi


2.    HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

-    olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme;

-    syntyvät palveluitamme käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun kirjaudut palveluumme; 

-    saadaan muista lähteistä esim. Kaupparekisteri tai Väestötietojärjestelmä. 


Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

-    rekisteröidyn perustiedot, kuten etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta;

-    työnantajayrityksen nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja alv-tunnus;

-    asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja -kiellot;

-    asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto;

-    palvelumme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot [Kohta 6],

-    tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista sekä niihin reagoimisesta.


3.    HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

-  Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme liittyvään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen sekä palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.

-  Palvelun kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme kehittämiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun saada riittävä ja asianmukaiset tiedot palveluidemme kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

- Markkinointi

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän viestintään, suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palveluamme ja markkinoidaksemme muita palveluita sinulle. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin. 

-  Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

-  Asiakasprofilointi

Keräämme statistiikkaa sivustokäyttäytymisestäsi tarjotaksemme sinulle kohdennettua markkinointimateriaalia. Käytämme sivustostatistiikkaa myös asiakassegmentointiin myyntiprosessejamme varten.


4.    HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

 Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


5.    HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE  

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:alueen ulkopuolelle.


6.    EVÄSTEET

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Lisäksi hyödynnämme evästeitä digitaalisen markkinoinnin toteuttamisessa ja kohdentamisessa sekä sosiaalisen median sisältöjakojen yhteydessä. Tavoitteenamme on kehittää verkkosivumme toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. 

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.


7.    HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen ajan  tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.


8.    SINUN OIKEUTESI

- Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista.

- Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. 

- Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

-Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin. 

-Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen artesanotte@artesanotte.fi, 

- Jos henkilötietojesi käsittely ei ole mielestäsi asianmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: www.tietosuoja.fi


9.    TIETOTURVA

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.


10.    SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme [http://www.artesanotte.f/tietosuojaseloste], josta löydät viimeisimmän version tästä Selosteesta.